Strata ID Nama Saintifik Lokasi
TP-ST TP-ST-19-4 Entrolobium Saman Lihat
TP-ST TP-ST-19-3 Azadirachta indica Lihat
TP-ST TP-ST-19-1 Azadirachta indica Lihat
PST PST-19-27 Adenanthera pavonina Lihat
PST PST-19-26 Peltophorum Pterocarpus Jalan Mahkota Lihat
PST PST-19-25 Peltophorum Pterocarpus Jalan Mahkota Lihat
PST PST-19-24 Peltophorum Pterocarpus Jalan Mahkota Lihat
PST PST-19-22 Peltophorum Pterocarpus Jalan Mahkota Lihat
PST PST-19-21 Peltophorum Pterocarpus Jalan Mahkota Lihat
PST PST-19-20 Pterocarpus indicus Jalan Mahkota Lihat

Halaman 562 dari 570, menunjukkan 10 rekod daripada 5,692