Strata ID Nama Saintifik Lokasi
TP-ST TP-ST-19-14 Entrolobium Saman Lihat
TP-ST TP-ST-19-13 Entrolobium Saman Lihat
TP-ST TP-ST-19-12 Entrolobium Saman Lihat
TP-ST TP-ST-19-11 Entrolobium Saman Lihat
TP-ST TP-ST-19-10 Entrolobium Saman Lihat
TP-ST TP-ST-19-9 Entrolobium Saman Lihat
TP-ST TP-ST-19-8 Entrolobium Saman Lihat
TP-ST TP-ST-19-7 Entrolobium Saman Lihat
TP-ST TP-ST-19-6 Entrolobium Saman Lihat
TP-ST TP-ST-19-5 Entrolobium Saman Lihat

Halaman 561 dari 570, menunjukkan 10 rekod daripada 5,692