Strata ID Nama Saintifik Lokasi
TA-Te TA-Te-19-24 Entrolobium Saman Dalam taman teruntum Lihat
TA-Te TA-Te-19-23 Entrolobium Saman Dalam taman teruntum Lihat
TA-Te TA-Te-19-22 Entrolobium Saman Dalam taman teruntum Lihat
TA-Te TA-Te-19-21 Entrolobium Saman Dalam taman teruntum Lihat
TA-Te TA-Te-19-20 Entrolobium Saman Dalam taman teruntum Lihat
TA-Te TA-Te-19-19 Entrolobium Saman Dalam taman teruntum Lihat
TA-Te TA-Te-19-18 Entrolobium Saman Dalam taman teruntum Lihat
TA-Te TA-Te-19-17 Entrolobium Saman Dalam taman teruntum Lihat
TA-Te TA-Te-19-16 Entrolobium Saman Dalam taman teruntum Lihat
TA-Te TA-Te-19-15 Entrolobium Saman Dalam taman teruntum Lihat

Halaman 565 dari 613, menunjukkan 10 rekod daripada 6,128