Strata ID Nama Saintifik Lokasi
PST PST-19-414 Lagerstroemia speciosa (L.flos-reginia) Lihat
PST PST-19-413 Lagerstroemia speciosa (L.flos-reginia) Lihat
PST PST-19-412 Lagerstroemia speciosa (L.flos-reginia) Lihat
PST PST-19-411 Lagerstroemia speciosa (L.flos-reginia) Lihat
PST PST-19-410 Lagerstroemia speciosa (L.flos-reginia) Lihat
PST PST-19-409 Lagerstroemia speciosa (L.flos-reginia) Lihat
PST PST-19-408 Tabebuia pallida (Tecoma pallida) Lihat
PST PST-19-407 Tabebuia pallida (Tecoma pallida) Lihat
PST PST-19-406 Tabebuia pallida (Tecoma pallida) Lihat
PST PST-19-405 Tabebuia pallida (Tecoma pallida) Lihat

Halaman 558 dari 613, menunjukkan 10 rekod daripada 6,128