Strata ID Nama Saintifik Lokasi
TA-Te TA-Te-19-14 Entrolobium Saman Dalam taman teruntum Lihat
TA-Te TA-Te-19-13 Entrolobium Saman Dalam taman teruntum Lihat
TA-Te TA-Te-19-12 Entrolobium Saman Dalam taman teruntum Lihat
TA-Te TA-Te-19-11 Entrolobium Saman Dalam taman teruntum Lihat
TA-Te TA-Te-19-10 Entrolobium Saman Dalam taman teruntum Lihat
TA-Te TA-Te-19-9 Entrolobium Saman Dalam taman teruntum Lihat
TA-Te TA-Te-19-8 Entrolobium Saman Dalam taman teruntum Lihat
TA-Te TA-Te-19-7 Entrolobium Saman Dalam taman teruntum Lihat
TA-Te TA-Te-19-6 Entrolobium Saman Dalam taman teruntum Lihat
TA-Te TA-Te-19-5 Entrolobium Saman Dalam taman teruntum Lihat

Halaman 566 dari 613, menunjukkan 10 rekod daripada 6,128