Strata ID Nama Saintifik Lokasi
TA-Lt TA-Lt-21-157 Eucalyptus deglupta Laman Teruntum Lihat
TA-Lt TA-Lt-21-156 Tabebuia Penthaphylla Laman Teruntum Lihat
TA-Lt TA-Lt-21-155 Eucalyptus deglupta Laman Teruntum Lihat
TA-Lt TA-Lt-21-154 Tabebuia Penthaphylla Laman Teruntum Lihat
TA-Lt TA-Lt-21-153 Eucalyptus deglupta Laman Teruntum Lihat
TA-Lt TA-Lt-21-152 Eucalyptus deglupta Laman Teruntum Lihat
TA-Lt TA-Lt-21-151 Eucalyptus deglupta Laman Teruntum Lihat
TA-Lt TA-Lt-21-150 Eucalyptus deglupta Laman Teruntum Lihat
TA-Lt TA-Lt-21-149 Eucalyptus deglupta Laman Teruntum Lihat
TA-Lt TA-Lt-21-148 Eucalyptus deglupta Laman Teruntum Lihat

Halaman 501 dari 613, menunjukkan 10 rekod daripada 6,128