Strata ID Nama Saintifik Lokasi
TA-Lt TA-Lt-21-167 Eucalyptus deglupta Laman Teruntum Lihat
TA-Lt TA-Lt-21-166 Eucalyptus deglupta Laman Teruntum Lihat
TA-Lt TA-Lt-21-165 Eucalyptus deglupta Laman Teruntum Lihat
TA-Lt TA-Lt-21-164 Eucalyptus deglupta Laman Teruntum Lihat
TA-Lt TA-Lt-21-163 Ficus benjamina Var.variegata Laman Teruntum Lihat
TA-Lt TA-Lt-21-162 Eucalyptus deglupta Laman Teruntum Lihat
TA-Lt TA-Lt-21-161 Eucalyptus deglupta Laman Teruntum Lihat
TA-Lt TA-Lt-21-160 Eucalyptus deglupta Laman Teruntum Lihat
TA-Lt TA-Lt-21-159 Eucalyptus deglupta Laman Teruntum Lihat
TA-Lt TA-Lt-21-158 Eucalyptus deglupta Laman Teruntum Lihat

Halaman 500 dari 613, menunjukkan 10 rekod daripada 6,128