Strata ID Nama Saintifik Lokasi
TA-Lt TA-Lt-21-187 Eucalyptus deglupta Laman Teruntum Lihat
TA-Lt TA-Lt-21-186 Eucalyptus deglupta Laman Teruntum Lihat
TA-Lt TA-Lt-21-185 Ficus lyrata Laman Teruntum Lihat
TA-Lt TA-Lt-21-184 Eucalyptus deglupta Laman Teruntum Lihat
TA-Lt TA-Lt-21-183 Terminalia mantaly Laman Teruntum Lihat
TA-Lt TA-Lt-21-182 Ficus lyrata Laman Teruntum Lihat
TA-Lt TA-Lt-21-181 Ficus lyrata Laman Teruntum Lihat
TA-Lt TA-Lt-21-180 Ficus lyrata Laman Teruntum Lihat
TA-Lt TA-Lt-21-179 Ficus lyrata Laman Teruntum Lihat
TA-Lt TA-Lt-21-178 Spathodea Campanulata Laman Teruntum Lihat

Halaman 498 dari 613, menunjukkan 10 rekod daripada 6,128