Strata ID Nama Saintifik Lokasi
TA-Lt TA-Lt-21-126 Eucalyptus deglupta Laman Teruntum Lihat
TA-Lt TA-Lt-21-128 Eucalyptus deglupta Laman Teruntum Lihat
TA-Lt TA-Lt-21-125 Eucalyptus deglupta Laman Teruntum Lihat
TA-Lt TA-Lt-21-124 Eucalyptus deglupta Laman Teruntum Lihat
TA-Lt TA-Lt-21-123 Eucalyptus deglupta Laman Teruntum Lihat
TA-Lt TA-Lt-21-122 Eucalyptus deglupta Laman Teruntum Lihat
TA-Lt TA-Lt-21-121 Eucalyptus deglupta Laman Teruntum Lihat
TA-Lt TA-Lt-21-120 Eucalyptus deglupta Laman Teruntum Lihat
TA-Lt TA-Lt-21-119 Eucalyptus deglupta Laman Teruntum Lihat
TA-Lt TA-Lt-21-118 Eucalyptus deglupta Laman Teruntum Lihat

Halaman 504 dari 613, menunjukkan 10 rekod daripada 6,128