Strata ID Nama Saintifik Lokasi
TA-Lt TA-Lt-21-117 Eucalyptus deglupta Laman Teruntum Lihat
TA-Lt TA-Lt-21-116 Eucalyptus deglupta Laman Teruntum Lihat
TA-Lt TA-Lt-21-115 Eucalyptus deglupta Laman Teruntum Lihat
TA-Lt TA-Lt-21-114 Eucalyptus deglupta Laman Teruntum Lihat
TA-Lt TA-Lt-21-113 Cassia fistula Laman Teruntum Lihat
TA-Lt TA-Lt-21-112 Cassia fistula Laman Teruntum Lihat
TA-Lt TA-Lt-21-111 Cassia fistula Laman Teruntum Lihat
TA-Lt TA-Lt-21-110 Cassia fistula Laman Teruntum Lihat
TA-Lt TA-Lt-21-109 Pterocarpus indicus Laman Teruntum Lihat
TA-Lt TA-Lt-21-108 Cassia fistula Laman Teruntum Lihat

Halaman 505 dari 613, menunjukkan 10 rekod daripada 6,128