Strata ID Nama Saintifik Lokasi
JB-WLJ JB-WLJ-24-110 Lagerstroemia speciosa Jalan Qinzhou Gebeng 2/1 Lihat
JB-WLJ JB-WLJ-24-109 Lagerstroemia speciosa Jalan Qinzhou Gebeng 2/1 Lihat
JB-WLJ JB-WLJ-24-108 Lagerstroemia speciosa Jalan Qinzhou Gebeng 2/1 Lihat
JB-WLJ JB-WLJ-24-107 Lagerstroemia speciosa Jalan Qinzhou Gebeng 2/1 Lihat
JB-BIM JB-BIM-24-35 Entrolobium Saman Jalan IM15 Lihat
JB-BIM JB-BIM-24-34 Entrolobium Saman Jalan IM15 Lihat
JB-BIM JB-BIM-24-33 Entrolobium Saman Jalan IM15 Lihat
JB-BIM JB-BIM-24-32 Entrolobium Saman Jalanraya Lihat
JB-BIM JB-BIM-24-31 Entrolobium Saman Jalan IM15 Lihat
JB-BIM JB-BIM-24-30 Entrolobium Saman Jalan IM15 Lihat

Halaman 6 dari 613, menunjukkan 10 rekod daripada 6,128