Strata ID Nama Saintifik Lokasi
P-PCh P-PCh-22-143 Casuarina Equisetifolia Pantai Chendor Lihat
P-PCh P-PCh-22-142 Casuarina Equisetifolia Pantai Chendor Lihat
JN JN-22-876 Entrolobium Saman Jalan Haji Ahmad Lihat
JN JN-22-875 Entrolobium Saman Jalan Haji Ahmad Lihat
JN JN-22-874 Entrolobium Saman Jalan Haji Ahmad Lihat
JN JN-22-873 Fragrea Fragrans Jalan Haji Ahmad Lihat
JN JN-22-872 Fragrea Fragrans Jalan Haji Ahmad Lihat
JN JN-22-871 Entrolobium Saman Jalan Haji Ahmad Lihat
JN JN-22-870 Fragrea Fragrans Jalan Haji Ahmad Lihat
JN JN-22-869 Fragrea Fragrans Jalan Haji Ahmad Lihat

Halaman 4 dari 384, menunjukkan 10 rekod daripada 3,839