Strata ID Nama Saintifik Lokasi
JN JN-22-848 Entrolobium Saman Jalan Haji Ahmad Lihat
P-PCh P-PCh-22-141 Casuarina Equisetifolia Pantai Chendor Lihat
P-PCh P-PCh-22-140 Casuarina Equisetifolia Pantai Chendor Lihat
P-PCh P-PCh-22-139 Casuarina Equisetifolia Pantai Chendor Lihat
P-PCh P-PCh-22-138 Casuarina Equisetifolia Pantai Chendor Lihat
P-PCh P-PCh-22-137 Casuarina Equisetifolia Pantai Chendor Lihat
P-PCh P-PCh-22-136 Casuarina Equisetifolia Pantai Chendor Lihat
P-PCh P-PCh-22-135 Casuarina Equisetifolia Pantai Chendor Lihat
P-PCh P-PCh-22-134 Casuarina Equisetifolia Pantai Chendor Lihat
P-PCh P-PCh-22-133 Casuarina Equisetifolia Pantai Chendor Lihat

Halaman 7 dari 384, menunjukkan 10 rekod daripada 3,839