Strata ID Nama Saintifik Lokasi
JB-WLJ JB-WLJ-24-136 Lagerstroemia speciosa Jalan Qinzhou Gebeng 2/1 Lihat
JB-WLJ JB-WLJ-24-135 Lagerstroemia speciosa Jalan Qinzhou Gebeng 2/1 Lihat
JB-WLJ JB-WLJ-24-134 Terminalia mantaly Jalan Qinzhou Gebeng 2/1 Lihat
JB-WLJ JB-WLJ-24-133 Terminalia mantaly Jalan Qinzhou Gebeng 2/1 Lihat
JB-WLJ JB-WLJ-24-132 Lagerstroemia speciosa Jalan Qinzhou Gebeng 2/1 Lihat
JB-WLJ JB-WLJ-24-131 Lagerstroemia speciosa Jalan Qinzhou Gebeng 2/1 Lihat
JB-BIM JB-BIM-24-49 Entrolobium Saman Jalan IM15 Lihat
JB-BIM JB-BIM-24-48 Entrolobium Saman Jalan IM15 Lihat
JB-BIM JB-BIM-24-47 Entrolobium Saman Jalan IM15 Lihat
JB-BIM JB-BIM-24-46 Entrolobium Saman Jalan IM15 Lihat

Halaman 2 dari 613, menunjukkan 10 rekod daripada 6,128