Strata ID Nama Saintifik Lokasi
BK BK-21-51 Terminalia mantaly Bangunan HO MBK Lihat
BK BK-21-50 Terminalia mantaly Bangunan HO MBK Lihat
BK BK-21-49 Terminalia mantaly Bangunan HO MBK Lihat
BK BK-21-48 Terminalia mantaly Bangunan HO MBK Lihat
BK BK-21-46 Terminalia mantaly Bangunan HO MBK Lihat
BK BK-21-41 Terminalia mantaly Bangunan HO MBK Lihat
TA-Lt TA-Lt-21-228 Terminalia mantaly Laman Teruntum Lihat
TA-Lt TA-Lt-21-227 Terminalia mantaly Laman Teruntum Lihat
TA-Lt TA-Lt-21-226 Terminalia mantaly Laman Teruntum Lihat
TA-Lt TA-Lt-21-225 Terminalia mantaly Laman Teruntum Lihat

Halaman 381 dari 501, menunjukkan 10 rekod daripada 5,010